Mapa natočených přejezdů

Mapa všech přejezdů natočených na YouTube kanál Martin96 – Czech Level Crossing / The map of all filmed crossings on YouTube channel Martin96 – Czech Level Crossing.

LEGENDA (ČESKY):

Česká republika a Slovensko:

 • červená: AŽD 71
 • zelená: AŽD 97
 • modrá: AŽD 97 LED
 • růžová : AŽD LED-J+ AŽD VLJ-Z + ALT PRO (pouze Slovensko)
 • žlutá: mechanické závory
 • oranžová: VÚD
 • šedá: ostatní druhy výstražníků

Polsko (bez závor):

 • červená: přejezd se žárovkami a mechanickým zvonkem nebo bzučákem
 • zelená: se žárovkami a elektronickým zvonkem
 • fialová: s LED světly

Polsko (se závorami):

 • červená: bez světel, ale se zvonkem
 • oranžová: bez světel a bez zvonku
 • zelená: žárovková světla
 • fialová: s LED světly
 • žlutá: mechanické závory

Rakousko:

 • červená: původní typ světel (blikající)
 • zelená: žárovková světla („semafor“)
 • fialová: s LED světly
 • žlutá: mechanické závory

Maďarsko:

 • červená: původní typ světel
 • zelená: žárovková světla
 • fialová: s LED světly
 • žlutá: mechanické závory

Ostatní země:

 • červená: přejezdy se žárovkovými světly a mechanickým zvonkem nebo bzučákem
 • zelená: přejezdy se žárovkovými světly a elektronickým zvonkem
 • oranžová: manuálně ovládané závory bez zvonku
 • růžová: přejezdy s LED světly
 • žlutá: mechanické závory

 

THE KEY (IN ENGLISH):

Czech Republic + Slovakia:

 • Red: AŽD 71
 • Green: AŽD 97
 • Blue: AŽD 97 LED
 • Pink: AŽD LED-J + AŽD VLJ-Z + ALT PRO (only SK)
 • Yellow: M-gates
 • Orange: VÚD
 • Gray: other types of lights

Poland (without gates):

 • Red: with bulbs and M-bells or buzzers
 • Green: with bulbs and E-bells
 • Purple: with LED lights

Poland (with gates):

 • Red: without lights, but with bell
 • Orange: without lights and bells
 • Green: bulb lights
 • Purple: with LED lights
 • Yellow: M-gates

Austria:

 • Red: original type of lights (flashing)
 • Green: bulb lights („traffic lights“)
 • Purple: with LED lights
 • Yellow: M-gates

Hungary:

 • Red: original type of lights
 • Green: bulb lights
 • Purple: with LED lights
 • Yellow: M-gates

Other countries:

 • Red: halogen lights and M-bell or buzzer
 • Green: halogen lights and E-bell
 • Orange: manually operated gates without bell
 • Pink: crossings with LED lights
 • Yellow: M-gates