Archiv měsíce: Červenec 2014

1

První návrh jízdního řádu 2015

Správa železniční dopravní cesty vydala návrh jízdního řádu na rok 2015. V tomto článku se budeme zabývat nejpodstatnějšími změnami u tratí procházející územím Pardubického kraje.

Tratě 010, 260 a 270 – dálkové vlaky

Od nového jízdního řádu vyjedou vlaky s novým označením railjet. Bude se jednat o celkem 7 párů vlaků (5 mezi Prahou a Grazem, jeden mezi Prahou a Vídní a jeden mezi Prahou a Brnem). Přímé spojení mezi Prahou a Varšavou se vrátí spolu s vlakem EC 110/111 Praha. Změní se časové polohy vzhledem k pokračující modernizaci jednotlivých úseků na trati Praha-Ostrava. Zruší se přímé spojení Prahy a Bělehradu, které je kritizováno z důvodu častých zpoždění na příjezdu ze zahraničí. Místo vlaku EC Avala pojede EC Csardas a místo z Bělehradu pojede už z Budapeště.

Mezi menší změny můžeme považovat například vlak R Kynžvart, který bude z Chebu zajíždět až do Pardubic, dále pak opětovné zastavování vlaků společnosti LEO Express v Pardubicích nebo posílení vlaků RegioJet až na slovenské území.

Na vlacích EC Praha – Žilina je jediná změna jen u vlaku EC Kysuca, která pravděpodobně pojede jen v úseku Bohumín – Žilina. Cestující na trase Praha – Bohumín použije vlak EC 111 Praha.

Změny u jednotlivých vlaků si můžete sami vyhledat v přiloženém návrhu.

Trať 010 – osobní vlaky

V návrhu zatím není obsaženo projíždění zastávek Pardubice-Svítkov, Pardubice-Opočínek a Pardubice-Černá za Bory. Hlavním důvodem je výhodnější spojení těchto částí pomocí MHD. Zatím ale je v návrhu zastavování jako dosud.

Trať 016 (Chrudim – Borohrádek)

Od nového jízdního řádu se vrátí opět vlaky na trať Holice – Borohrádek, která je od roku 2011 bez provozu. Pojedou tudy 4-6 párů vlaků za den. Vlaky ale nebudou zastavovat na zastávce Holice zastávka.

Trať 017 (Česká Třebová – Chornice)

Dále se vrátí vlaky na úsek Moravská Třebová – Chornice – Dzbel, kde pojede až 5 párů vlaků za den.

Trať 031 (Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř)

U rychlíků Pardubice – Liberec se opět zkrátí jízdní doba mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, kde probíhá zdvojkolejnění tratě v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem. V návrhu už je možné zahlédnout hned 2 stanice v Opatovicích: Pohřebačka je stávající stanice Opatovice nad Labem, se zastávkou Opatovice nad Labem se počítá v rámci již zmíněného zdvojkolejnění tratě. Spěšné vlaky Pardubice – Jaroměř nově zastaví na zastávce Čeperka.

Další změny si můžete přečíst v komentáři Pardubického kraje zde.

NÁVRH JÍZDNÍHO ŘÁDU 2014/2015 KE STAŽENÍ ZDE

1

Komentáře Pardubického kraje k jízdnímu řádu 2014/2015

IC 573 Brněnský drak ČD Railjet v Pardubicích 8.5.2014 / foto: © www.martinvlaky.cz

IC 573 Brněnský drak ČD Railjet v Pardubicích 8.5.2014 / foto: © www.martinvlaky.cz

SŽDC vydal první verzi návrhu jízdního řádu na rok 2015. Pardubický kraj na svých internetových stránkách návrh okomentoval. Zde je celé znění:

Trať 010 Kolín – Česká Třebová

1)      Původní trasa Os vlaku z České Třebové do Pardubic s odjezdem ve 14:04  byla v pracovní dny v úseku Česká Třebová  – Choceň posunuta na odjezd ve  13:56 z důvodu zachování přestupní vazby na vlak Os 15004 v Chocni – vlak směr Vysoké Mýto a Litomyšl. (Tato změna není zapracována v prvním návrhu JŘ SŽDC).

2)       V trase Pardubice – Česká Třebová byl v pracovní dny doplněn vlak Os s odjezdem z Pardubic v 11:39. Vlak byl v původní tabulce objednávky omylem smazán kopírováním řádků, s vlkm tohoto vlaku bylo již počítáno. (Vlak je již uveden v návrhu JŘ SŽDC)

3)      Pro zajištění dopravy školní frekvence do Ústí nad Orlicí byla trasa vlaku Os 4766  (Letovice) v pracovní dny mimo prázdnin (značka #+ )  prodloužena z České Třebové až do Ústí nad Orlicí. Vznikne tak nabídka přímého spojení pro školáky z Letovicka  a Svitavska až do Ústí nad Orlicí. Současně byl doplněn Os vlak z Ústí nad Orlicí do Č.Třebové odjíždějící v intervalovém čase  8:43. Původní Os vlak z Č.Třebové do Pardubic je tak veden až v intervalovém čase 8:05. Doplněním těchto vlaků NEDOJDE k navýšení rozsahu  vlkm oproti současnému JŘ. (Tato změna není zapracována v prvním návrhu JŘ SŽDC).

4)      Vlak Os 5000 s odjezdem v 5:41 z Pardubic ve směru Záboří n.L. – z důvodu zachování přípoje od vlaku Os 6201 z Hradce Králové v 5:38 a umožnění obratu soupravy v Záboří n.L. na vlak Os 5069 se zachováním přípojů v Pardubicích –  technologicky možné pouze při projetí zastávek Pardubice-Svítkov a Pardubice-Opočínek. Pokud by objednatel s projetím zastávek nesouhlasil, vlak by musel odjet dříve a přípoj od Hradce Králové by byl rozvázán. (Tato změna není zapracována v prvním návrhu JŘ SŽDC).

Dopravce sdělil, že oba vlaky nejsou žádným takovým vlakem předjížděny a proto považuje projíždění za odsouhlasené.

5)      Trasy vlaků závazkové dálkové dopravy a regionální dopravy na tratích 010 a  031 nelze již více přizpůsobit potřebám regionální závazkové dopravy, proto v Pardubicích dochází v obou směrech v některých případech k rozvázání přestupních vazeb. Pro zajištění přestupních vazeb, a to nejdéle do vybudování druhé koleje mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem, je u některých vlaků jediným možným řešením projíždění zastávek Pardubice-Svítkov, Pardubice- Opočínek  a  Pardubice – Černá za Bory. Dopravce poukázal na to, že všechny tyto zastávky jsou obslouženy v hodinovém – půlhodinovém intervalu linkami DPMP. Frekvence nastupujících a vystupujících cestujících je oproti jiným zastávkám na těchto zastávkách minimální. Jedná se o tyto spoje:

Ve směru Přelouč – Pardubice

Vlak číslo Odjezd Přelouč Příjezd Pardubice se zastavením Příjezd Pardubice s projetím Směr Hradec Králové – vlak č. Odjezd z Pardubic
Os 5003 6:07 6:20 6:17 Os 6226 6:21
Os 5005 8:07 8:20 8:17 Os 6234 8:22
Os 8661 14:07 14:20 14:17 Os 6246 14:21

 

Ve směru Pardubice – Přelouč

Příjezd od HKVlak číslo Čas příjezdu Vlak číslo Odjezd z Pardubic se zastavením Odjezd z Pardubic bez zastavení Příjezd Přelouč
Os 6227 6:30 Os 5002 6:31 6:34 6:44
Os 6239 12:29 Os 8656 12:31 12:34 12:44
Os 6243 14:29 Os 8660 14:31 14:34 15:44
Os 6247 16:29 Os 5012 16:31 16:34 16:44
Os 6251 18:29 Os 5014 18:31 18:34 18:44
Os 6255 20:29 Os 8664 20:31 20:34 20:44

 

Ve směru Pardubice – Česká Třebová (zastávka Pardubice – Černá za Bory)

Příjezd od HKVlak číslo Čas příjezdu Vlak číslo Odjezd z Pardubic se zastavením Odjezd z Pardubic bez zastavení Příjezd Kostěnice
Os 6237 11:38 Os 5039 11:39 11:41 11:51
Os 6245 15:38 Os 5019 15:39 15:41 15:51
Os 6249 17:38 Os 5033 17:39 17:41 17:51

 

Ve směru Česká Třebová – Pardubice

Vlak číslo Odjezd Kostěnice Příjezd Pardubice se zastavením Příjezd Pardubice s projetím Směr Hradec Králové – vlak č. Odjezd z Pardubic
Os 5022 8:10 8:19 8:18 Os 6234 8:22
Os 5012 16:10 16:19 16:18 Os 6250 16:21

 

Dopravce poukázal na to, že pokud bude objednatel trvat na zastavení uvedených vlaků v těchto zastávkách, přestupní vazby na/z Hradce Králové nelze technologicky zajistit.

6)      Dopravce z důvodu volných kapacit o víkendech navrhuje objednateli nasazení jednotek řady 440 na 3 páry vlaků na trati 010 mezi Pardubicemi a Českou Třebovou. Tímto by došlo ke zlepšení úrovně cestování na těchto tratích, došlo by i ke zvýšení kapacity pro přepravu kol, která je o víkendech silně poptávána. Dopravce současně konstatuje, že jednotky ř. 440 byly pořízeny v rámci programu ROP na trať 031 a jejich nasazení na trať 010 bude muset být smluvně ošetřeno v závazkové smlouvě.

Trať 016 Chrudim – Moravany – Borohrádek

1)      Vlak Os 25362 s odjezdem z Moravan do Holic ve 23:08 – nově bude veden s poznámkou $+  – vlak oproti objednávce nepojede v sobotu. Vedení vlaku v sobotu by bylo podmíněno přidáním vlaku v trase Holice – Pardubice v neděli ráno, čímž by došlo k nárůstu vlkm. Vlak je v současném JŘ minimálně vytížen (2-5 osob). Občané Holic mají možnost dopravy z Pardubic autobusovou dopravou s odjezdy v 20:40 a 22:40.(Tato změna není zapracována v prvním návrhu JŘ SŽDC).

2)      Vlak Os 25359 z Holic do Moravan  ve 20:44 , vlak Os 25362 z Moravan do Holic ve 23:08 a vlak Os 5060 z Moravan do Pardubic ve 21:27 – budou vedeny i v neděli. Vedení vlaků souvisí s obraty vzhledem k zajištění dopravy do Borohrádku. Rozšířením jízdy těchto vlaků NEDOJDE k překročení rozsahu vlkm vzhledem k rozsahu současného JŘ (není uvedeno v návrhu SŽDC).

Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová – Dzbel

1)      Odjezd vlaku Os 24765 z České Třebové do Moravské Třebové byl posunut na dřívější čas 20:21 a obratový vlak Os 24766 přijede do České Třebové dříve ve 21:37 – tímto bude zajištěn přípoj na EC 372 a Os 5034.

2)      Odjezd vlaku Os 24767 v sobotu z České Třebové byl posunut tak, aby vlak odjížděl ihned po dojezdu přípojného vlaku, tedy na 21:21 (není předpoklad konec odpolední směny na 21 hodin)

(Tato změna není zapracována v prvním návrhu JŘ SŽDC).

Trať 018 Choceň – Litomyšl

1)      Je možné vedení vlaku Os 15069 ve dvou polohách. Při odjezdu ve 22:07 je zajištěn v Chocni přípoj na vlak R 877 ve směru Česká Třebová a Brno, dle našich informací (žádná oficiální stížnost není evidována) však tento vlak nestíhají zaměstnanci z odpoledních směn. Druhou možností je odjezd vlaku z Vysokého Mýta města posunout na později (cca 22:20), nebude však zajištěn přípoj na vlak R 877. Žádáme objednatele o vyjádření.

Trať 019 Česká Třebová – Lanškroun

1)      Z důvodu zachování přípoje od Ústí n.O. bude posunut odjezd vlaku Os 12709 z času 6:39 (příjezd Os vlaku od Ústí n.O.) na 6:52. Tím bude zachována přestupní vazba od tohoto Os vlaku a nově vznikne přestupní vazba od vlaků IC 176 a R 883. (Tato změna není zapracována v prvním návrhu JŘ SŽDC).

2)      Systémové odjezdy vlaků z České Třebové do Lanškrouna jsou v 03. minutu. Příjezd vlaků linky Ex od Olomouce je v 01. minutu, není zde tedy zajištěna přestupní vazba. Přestupní vazbu lze zajistit posunutím odjezdu vlaků do Lanškrouna na 05. minutu, v některých hodinách je však nutné v obou směrech projet stanici Třebovice v Čechách. Žádáme objednatele o vyjádření, zda preferuje přípojovou vazbu v České Třebové od vlaků linky Ex od Olomouce na Lanškroun nebo trvá vždy na zastavení ve Třebovicích v Čechách za cenu ztráty přípojové vazby. (Tato změna není zapracována v prvním návrhu JŘ SŽDC).

Trať 024 Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr

1)      V původní objednávce JŘ oproti současnému JŘ není zajištěno spojení z Králicka první vlak kategorie R z Ústí n.O. do Pardubic a Prahy. V Současném JŘ toto spojení využívá cca 20-30 osob denně.  Z tohoto důvodu byly do JŘ dodatečně zavedeny vlaky:

Os 7155 Letohrad 3:20 – Králíky 4:01

Os 7154 Králíky 4:06 – Letohrad 4:45 s přestupem na vlak do Ústí nad Orlicí na první rychlík směr Pardubice. Zavedením těchto vlaků NEDOJDE k překročení rozsahu vlkm vzhledem k rozsahu současného JŘ (není uvedeno v návrhu SŽDC).

2)      Vlak Os 20526 – dopravce navrhuje odjezd z Hanušovic již v 18:02 – všechny přípoje v Hanušovicích budou zachovány, vlak Os 7180 by mohl být posunut na odjezd z Dolní Lipky již v 18:33, příjezd do Letohradu v 19:05. Dojde tak k rovnoměrnějšímu rozložení vlaků zejména s ohledem k vlaku Os 6288, který jede z Lichkova v 19:17 (po 15 minutách od původní trasy vlaku Os 7180). (není uvedeno v návrhu SŽDC).

Zdroj: Pardubický kraj, SŽDC

Další informace k návrhu naleznete zde.