Změny v jízdním řádu ČD od 15. června

V neděli 15. června začne platit celostátní změna vlakového jízdního řádu. V regionální dopravě dojde jen k dílčím změnám, které reagují na aktuální situaci v dopravě a podněty cestujících. Tyto změny vycházejí z požadavků objednatelů dopravy. U dálkových vlaků dojde zejména ke změně řazení, a to v souvislosti s postupným nasazováním nových souprav ČD railjet a přesunem původních vozů z linek EC / IC na rychlíky z Prahy na západ Čech.

Kvalita vlaků EC / IC se nově přesune i na vybrané rychlíky, zejména vedoucí na západ Čech. / foto: © www.martinvlaky.cz

Změny v dálkové dopravě – zlepší se především kvalita souprav

Nejvýznamnější změnou v dálkové dopravě od 15. června bude zkrácení trasy spojů IC 542 / 543 Ostravan pouze na úsek Praha – Olomouc. Toto opatření souvisí s malým využitím vlaku v pozdních večerních, resp. časných ranních hodinách mezi Bohumínem a Olomoucí. Přitom dojde ke změně názvu vlaku naMoravan a zároveň u rychlíku 442 Šírava budou doplněny zastávky Studénka, Suchdol nad Odrou a Hranice na Moravě. K menším úpravám dochází i u několika dalších spojů, např. rychlík R 1109 Rumburk – Kolín bude nově vyjíždět již ze Šluknova.

K větším změnám dochází v kvalitě spojů a vylepšení souprav o nové nebo modernizované soupravy. Od 15. června začne zkušební provoz rychlovlaků ČD railjet do Rakouska. Railjety budou nasazeny na vlaky EC 72 / 73 Smetana a EC 74 / 75 Franz Schubert v trase Praha – Brno – Wien – Wiener Neustadt. Nadále se plánuje jejich nasazení mezi Prahou a Brnem na dvojici vlaků EC 379 Carl Maria von Weber (u tohoto spoje z Německa budou muset cestující denně kromě soboty v Praze hl.n. přestoupit do soupravy ČD railjet) a rychlík R 876 Viktor Kaplan.

Nově kvalitu vlaků EC / IC nabídne kmenová část souprav u všech rychlíků Praha – Plzeň – Cheb. Modernizované, klimatizované vozy 1. třídy a multifunkční bezbariérový vůz 2. třídy tam doplní oddílové a velkoprostorové vozy 2. třídy s klimatizací a el. zásuvkami pro napájení drobné elektroniky cestujících. Vylepšení čeká také na cestující v rychlících Praha – Havlíčkův Brod – Brno a Brno – Přerov – Ostrava – Bohumín. Přibližně do poloviny těchto spojů budou od poloviny června zařazeny modernizované, multifunkční vozy s úpravou pro přepravu vozíčkářů (bezbariérové WC, nástupní plošina atp.).

mezistátních nočních vlaků budou postupně uváděny do provozu klimatizované lehátkové vozy zakoupené v Rakousku. Vozy budou jezdit z Prahy do Budapešti a do Krakova. Od 13. června do 31. srpna bude v provozu přímý lůžkový vůz z Prahy do Splitu a zpět. Z Prahy bude odjíždět v úterý a pátek, zpět ze Splitu ve středu a v sobotu. Letos poprvé bude na této trase nasazen klimatizovaný vůz řady WLABmee Českých drah. Čtyřikrát týdně od 13. června do 7. září můžou cestující využít k cestě na Jadran také vlakové spojení Praha – Subotica – Bar. České dráhy měly na této trase vypravit přímý lůžkový vůz, kvůli ničivým povodním na území Srbska je ale minimálně do začátku července přerušen provoz vlaků mezi Suboticí a Barem. ČD jako jediný dopravce zavedou pro své cestující v tomto úseku náhradní autobusovou dopravu. Cestující tak mohou odjet původně plánovaným vlakem EC 273Avala v den, na který mají platné jízdní doklady (jízdenka + lůžkový příplatek), a to bez jakýchkoliv formalit. Podrobnosti o spojení na Jadran je na www.cd.cz/jadran.

Hlavní město Praha a Středočeský kraj

V Praze a Středočeském kraji dochází jen k menším změnám, jejichž cílem je zlepšit přestupní vazby:

 • Tratě 235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou a 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou: Ve Zruči n. Sáz. vznikne po 18. hodině nový přípoj mezi osobním vlakem z Kutné Hory a vlakem do Zruče n. Sáz. zastávky. Bude to možné díky změně časů jízdy osobního vlaku Os 19215 v úseku Zbraslavice – Zruč, který pojede v tomto úseku o 9 minut dříve (příjezd do Zruče nově v 18:15), a vlaku Os 9266, který odjede ze Zruče nově o 2 minuty později, tj. v 18:17. V souvislosti s touto změnou budou upraveny časy odjezdů vlaku Os 19220 v úseku Zruč n. Sáz. – Hodkov, který pojede naopak o 11 minut dříve vlak (nový odjezd ze Zruče v 17:25).
 • Trať 092 Kralupy nad Vltavou – Neratovice: Osobní vlak se stávajícím odjezdem z Neratovic do Velvar v 15:02 (Os 19518) pojede v úseku Neratovice – Kralupy n. Vlt. o 4 minuty dříve. V Kralupech tak nově vznikne přípoj na osobní vlak do Slaného a Loun (Os 9702, odjezd z Kralup n. Vlt. v 15:22). Změnou ČD reagují na podněty cestujících.
 • Trať 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou: U čtyř vlaků v ranní špičce dojde k drobným posunům odjezdů o 1 – 2 minuty.
 • Trať 161 Rakovník – Horní Slavkov-Kounice: V souvislosti se změnou oběhů vozidel bude rozšířen provoz pátečního osobního vlaku s odjezdem z Blatna u Jesenice do Rakovníka v 18:59 (Os 16731) o zářijové pátky. Vlak měl původně jezdit až od října.

Pardubický kraj

V jízdním řádu v Pardubickém kraji bude od 15. června provedeno jen několik změn. Kraj nově objednal dva páry vlaků do Chornic, cílem ostatních změn je zlepšit přípojové vazby. Celkový rozsah výkonů v závazku veřejné služby v Pardubickém kraji se v souvislosti s červnovou nezmění.

 • Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová – Chornice: Pardubický kraj objednal v pracovní dny od 1. září dva nové páry vlaků v úseku Moravská Třebová – Chornice. Tyto spoje zajistí zejména žákům a studentům lepší spojení s Moravskou Třebovou. Recipročně bude z důvodu zavedení těchto nových vlaků během letních prázdnin omezena četnost jízdy vlaků Os 24741, 24747 a 24750 mezi Českou Třebovou a Moravskou Třebovou. Od 30. srpna bude naopak rozšířena četnost jízdy večerního vlaku z Moravské Třebové do České Třebové ve 21:08 (Os 24768, původně jezdil v pátek a sobotu, nově pojede denně). Osobní vlak z M. Třebové do České Třebové ve 3:48 nově nepojede, v souvislosti s tím osobní vlak s odjezdem z M. Třebové ve 4:54 pojede už ve 4:21 a v České Třebové na něj budou navazovat vlakové a autobusové spoje. Z důvodu dosažení úspor nákladů ČD zavedou u vybraných vlaků specifický (samoobslužný) způsob odbavení.
 • Trať 018 Choceň – Litomyšl: Na základě dohody dopravce s objednatelem budou u odpoledních vlakůOs 15007, 15020 a 15060 a večerního vlaku Os 15071 drobně posunuty časy odjezdů tak, aby se zlepšily v Chocni přestupní vazby na vlaky do Lichkova a Brna (z Os 15007 na Sp 1653 a Os 15071 na R 877).„Mikulášské“ vlaky do Litomyšle pojedou místo 6. prosince už 30. listopadu. Změna termínu jízdy umožní oproti původnímu plánu vedení dvou párů vlaků místo jednoho.
 • Trať 019 Česká Třebová – Lanškroun: Osobní vlaky z Lanškrouna do České Třebové ve 4:07 (Os 12700) a v opačném směru z Lanškrouna v 5:06 (Os 12702) v souvislosti s požadovanou změnou poloh ranních vlaků na trati Česká Třebová – Moravská Třebová nově zastaví také ve stanici Třebovice v Čechách. Z důvodu dosažení úspor nákladů ČD zavedou u vybraných vlaků specifický (samoobslužný) způsob odbavení.
 • Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče: Osobní vlaky s odjezdy ze Svitav do Borové u Poličky, Pusté Kamenice a Čachnova v 8:02, 10:02, 12:02 a 20:02 (Os 15326, 15328, 15330 a 15342) nově zastaví také na zastávce Pomezí zastávka. Změnu objednal Pardubický kraj.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji bude na základě objednávky krajského úřadu poměrně výrazně upraven jízdní řád ranních vlaků v úseku Náchod – Broumov na trati 026 Týniště nad Orlicí – Broumov:

 • Nejvýznamnější změnou bude zavedení nového vlaku Os 5143 v úseku Meziměstí (odj. 4:50) – Náchod (příj. 5:32), který zlepší dopravu do zaměstnání v pracovní dny. Vlak bude dále pokračovat přímo do Týniště nad Orlicí podle platného jízdního řádu.
 • Pro Meziměstí a Březovou bude mít významný přínos i „školní“ vlak Os 5125, který bude nově začínat už v Meziměstí (odj. v 6:35).
 • Spěšný vlak s odjezdem z Broumova do Starkoče ve 4:50 (Sp 1741) pojede v úseku Broumov – Náchod nově o 10 minut později. Zákazníkům přestupujícím ve Starkoči směrem do Hradce Králové se tak zkrátí cestovní doba.
 • Osobní vlak s odjezdem ze Starkoče do Broumova v 5:21 (Os 5120) bude odjíždět z Náchoda už v 5:37 a do Broumova dorazí v 6:36. Zkrácení pobytu v Náchodě z 20 minut na pouhé 2 minuty přinese zlepšení pro zákazníky, kteří touto stanicí projíždějí dále ve směru Hronov, Teplice nad Metují a Broumov. Vlak nově nebude obsluhovat méně využívané zastávky Dědov a Bohdašín.
 • Osobní vlak s odjezdem z Rychnova nad Kněžnou do Náchoda a Hronova ve 4:52 (Os 5142) bude v úseku Náchod – Hronov jezdit ve dnech školního vyučování i po 15. červnu.
 • Osobní vlak z Meziměstí do Starkoče ve 4:18 (Os 5121) bude nově odjíždět z Meziměstí o 3 minuty dříve a obslouží všechny zastávky.
 • Osobní vlak z Meziměstí do Broumova ve 4:30 (Os 25150) nepojede, naopak osobní vlak Os 25152 s odjezdem z Meziměstí ve 4:43 pojede i v pracovní dny.
 • Drobné časové úpravy o 2 až 4 minuty budou u spěšných vlaků Sp 1871 a Sp 1743 v úseku Broumov / Meziměstí – Police nad Metují.

Díky těmto změnám vzroste rozsah regionální dopravy o pět tisíc vlakokilometrů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dochází k mírnému navýšení objemu regionální dopravy zajišťované Českými drahami.

 • Trať 035 Železný Brod – Tanvald: Osobní vlak z Tanvaldu do Velkých Hamrů s odjezdem v 18:25 (Os 26281) nově pojede denně až do Železného Brodu. Osobní vlak ze Železného Brodu do Tanvaldu s odjezdem v 19:02 (Os 26280) pojede denně.
 • Trať 036 Liberec – Tanvald – Harrachov – Szklarska Poręba Górna: Osobní vlak z Liberce do Harrachova s odjezdem v 19:17 (Os 16241), který dosud jezdil z Kořenova do Harrachova v pátek a sobotu, nově pojede v tomto úseku do 22. června a od 6. září do 28. října v sobotu, neděli a svátek, od 28. června do 31. srpna denně. Z Kořenova do Harrachova vlak dosud jezdil jen v pátek a sobotu. Stejně bude rozšířen provoz osobního vlaku z Harrachova do Liberce s odjezdem ve 21:20 (Os 16248).
 • Trať 038 Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem: Osobní vlak z Bílého Potoka pod Smrkem do Raspenavy s odjezdem ve 4:35 (Os 16300) pojede denně. Dosud jezdil jen v pracovní dny a sobotu.
 • Trať 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová: Osobní vlak z Nového Boru do Mladé Boleslavi s odjezdem v 10:00 (Os 6007) nově zastaví ve stanici Jestřebí.
 • Trať 086 Liberec – Česká Lípa hl.n.: Od 1. června po ukončení výluky v úseku Rynoltice – Křižany byl obnoven provoz rychlíků Liberec – Ústí nad Labem i v úseku Liberec – Jablonné v Podještědí. Spěšný vlak z Děčína s příjezdem do Liberce v 7:33 (Sp 1999) od ukončení výluky v úseku Rynoltice – Křižany zastavuje na zastávkách Rynoltice, Zdislava, Křižany a Liberec-Horní Růžodol.

Plzeňský kraj

 • Tratě 170 Plzeň – Cheb a 177 Pňovany – Bezdružice: Od 21. června do 4. října pojede každou sobotu nový spěšný vlak Sp 1968 Krasíkovs odjezdemz Plzně hl.n. v 8:56 a příjezdem do Bezdružic v 10:02. Na tomto spoji bude jezdit částečně nízkopodlažní souprava Regionova. Na trati 170 zastaví pouze v Plzni-Jižním předměstí, na trati 177 zastaví ve všech stanicích a zastávkách. V souvislosti se zavedením tohoto nového spěšného vlaku o sobotách od 21. června do 4. října nepojede osobní vlak Os 27314 (odj. v 9:07 ze Pňovan), který jezdil v obdobný čas, a zároveň bude ve stejném období nasazeno nízkopodlažní vozidlo na vlacích z Pňovan do Bezdružic v 13:07, 15:07 a 17:07 (Os 27316, Os 27318, Os 27320) a na vlacích v opačném směru z Pňovan ve 12:12, 14:12, 16:12 a 18:12 (Os 27317, Os 27319, Os 27321, 27323) a na osobním vlaku z Pňovan do Plzně ve 20:18 (Os 7337).
 • Trať 182 Staňkov – Poběžovice: Osobní vlak s odjezdem z Poběžovic v 15:04 a příjezdem do Staňkova v 15:56 (Os 27523) nově pojede z Poběžovic o 7 minut později a do Staňkova přijede o 6 minut dříve. Osobní vlak s odjezdem ze Staňkova v 16:05 nově přijede do Poběžovic v 16:45, tedy o 5 minut dříve.
 • Trať 183 Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín: V Dobřanech zastávce bude na základě podnětu cestujících obnoveno zastavování těchto vlaků: Os 7504 (Plzeň hl.n. 8:10 – Klatovy 9:11, zastaví denně), Os 7520 (Plzeň hl.n. 16:12 – Klatovy 17:11, zastaví do 17. října) a Os 7501 (Klatovy 16:46 – Plzeň hl.n. 17:45, zastaví denně). Spěšný vlak s odjezdem z Plzně hl.n. do Klatov a Železné Rudy v 7:02 (Sp 1960) nově zastaví také v Borovech a Lužanech.

Ústecký kraj

 • Trať 087 Lovosice – Česká Lípa: Osobní vlaky s odjezdy z Lovosic do České Lípy ve 12:01 a 16:01 (Os 6105 a Os 6109) nově zastaví také na zastávce Lovosice závod. V pracovní dny pojede v 19:17 z Litoměřic hor. n. nový vlak Os 6188 do Lovosic. Vlak nebude mezi Litoměřicemi a Lovosicemi nikde zastavovat a do Lovosic přijede v 19:27.
 • Trať 130 Ústí nad Labem – Chomutov: Osobní vlak s odjezdem z Ústí n.L. do Chomutova ve 22:17 (Os 6884) nově zastaví také na zastávkách Chotějovice a Želenice nad Bílinou.
 • Trať 140 Chomutov – Karlovy Vary: Osobní vlak s odjezdem z Kadaně-Prunéřova do Mostu v 11:13 (Os 7055) nově zastaví na znamení na zastávce Málkov. Osobní vlak s odjezdem z Chomutova do Mostu v 5:05 (Os 7000) bude nově odjíždět z Klášterce nad Ohří už v 5:29, tj. o 5 minut dříve.

Další změny se plánují od 5. července na Děčínsku a Rumbursku, a to v souvislosti se zprovozněním pohraničního bodu Dolní Poustevna – Sebnitz. Detailní informace zveřejní ČD na konci června.

Karlovarský kraj

V souvislosti s výlukovou činností SŽDC bude upraven jízdní řád vlaků na tratích z Chebu do Hranic v Čechách a do Lubů u Chebu. Kvůli výluce bude o měsíc zkrácen provoz vlaků mezi Horním Slavkovem-Kounicemi a Bečovem nad Teplou.

 • Trať 140 Chomutov – Karlovy Vary: Osobní vlak s odjezdem z Kadaně-Prunéřova do Mostu v 11:13 (Os 7055) nově zastaví na znamení na zastávce Málkov. Osobní vlak s odjezdem z Chomutova do Mostu v 5:05 (Os 7000) bude nově odjíždět z Klášterce nad Ohří už v 5:29, tj. o 5 minut dříve.
 • Trať 146 Cheb – Luby u Chebu: Osobní vlak, který dosud odjížděl v pracovní dny v 17:59 z Chebu do Lubů u Chebu (Os 27216), pojede od 31. července v celé trase o 9 minut později, tedy z Chebu v 18:08.
 • Trať 147 Cheb – Plesná – Bad Brambach:Osobní vlak s odjezdem ze stanice Bad Brambach v 15:22 (Os 20977) pojede v úseku Františkovy Lázně – Cheb o 4 minuty později.
 • Trať 148 Cheb – Hranice v Čechách: Po ukončení dlouhodobé nepřetržité výluky na trati 140 v úseku Cheb – Sokolov začne od 31. července platit na trati Cheb – Hranice v Čechách upravený jízdní řád. Změnu inicioval Karlovarský kraj. Osobní vlaky z Chebu do Hranic v Čechách v 5:05 (Os 17200) a z Hranic v Čechách do Chebu v 6:20 pojedou v úseku Aš město – Hranice v Čechách a zpět jen do 30. července. Osobní vlaky z Chebu v 15:20 a 16:24 do Aše města (Os 17214 a os 17216) budou od 31. července nahrazeny osobními vlaky Os 17240 (odj. z Chebu v 15:42, pojede až do Hranic v Čechách) a Os 17242 (odj. z Chebu v 16:42). Osobní vlak z Aše města do Chebu v 15:27 (Os 17217) pojede jen do 30. července. Od 31. července ho nahradí osobní vlak Os 17241, který bude odjíždět z Aše města v 15:04 a do Chebu přijede v 15:39. Osobní vlak z Hranic v Čechách v 16:34 do Chebu (Os 17219)pojede od 31. července jako nový vlak Os 17243 o 20 minut později a v celé trase nově denně.
 • Trať 161 Horní Slavkov-Kounice – Rakovník: V souvislosti s výlukou SŽDC bude provoz vlaků v úseku Horní Slavkov-Kounice – Krásný Jez – Bečov nad Teplou zkrácen a všechny spoje tu pojedou pouze místo do 28. září jen do 31. srpna. Páteční osobní vlak z Blatna u Jesenice do Rakovníka v 18:59 (Os 16731) pojede místo od 3. října už od 5. září. Osobní vlak z Bečova nad Teplou do Žlutic v 17:45 (Os 16749) pojede denně, tj. včetně víkendů, místo od 29. září už od 1. září.

Jihočeský kraj

 • Trať 194 České Budějovice – Černý Kříž: Osobní vlak s odjezdem z Volar ve 4:19 (Os 8100) nově přijede do Českých Budějovic o 6 minut dříve, tj. v 6:52 místo 6:58. Nově tak bude zajištěn přípoj na rychlík R 652 s odjezdem do Prahy hl.n. v 6:57. Ve směru České Budějovice – Český Krumlov bude zjednodušena ranní doprava: Osobní vlak, který odjíždí v pracovní dny do Volar v 5:31 (Os 8101) nově nepojede a místo něj bude rozšířen provoz původně víkendového vlaku s odjezdem v 5:59 (Os 8105), který nově pojede také v pracovní dny. V pátek 27. června skončí dlouhodobá nepřetržitá výluka v úseku Horní Planá – Černý Kříž, cykloturisté budou opět moci využívat povltavskou cyklostezku.
 • Trať 196 České Budějovice – Summerau: První vlak z Českých Budějovic do Horního Dvořiště a Summerau s odjezdem v 5:59 (Os 3881) bude nově odjíždět o 5 minut později, tj. v 6:04. Přípoj v Summerau směrem do Lince bude zachován.
 • Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou: Osobní vlak Os 3862/3 z Českých Budějovic do Vyššího Brodu kláštera bude celoročně v pracovní dny odjíždět ve 14:50.
 • Na tratích 201 Tábor – Ražice a 225 Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnicebude u vybraných vlaků zaveden specifický (samoobslužný) způsob odbavení cestujících. Tyto vlaky jsou v jízdním řádu označeny symbolem „oka“ a nově v nich nebude jezdit průvodčí.
 • Trať 220 České Budějovice – Praha: Z Českých Budějovic pojede o sobotách a nedělích v 6:23 nový osobní vlak do Veselí nad Lužnicí (Os 8240).

Moravskoslezský kraj

V regionální dopravě v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS dochází k následujícím změnám:

 • Trať 270 (Praha –) Přerov – Bohumín: Osobní vlak Os 3300 pojede v úseku Bohumín – Studénka o 5 minut později, tedy z Bohumína ve 3:57.
 • Trať 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou: Poslední osobní vlak ze Suchdola nad Odrou do Budišova nad Budišovkou (Os 13316) bude odjíždět o 8 minut dříve, tj. ve 23:23.
 • Trať 279 Studénka – Bílovec: Osobní vlak ze Studénky do Bílovce ve 14:01 (Os 23320) nově pojede o 5 minut později (nově ve 14:06), vlak s odjezdem ze Studénky v 16:04 (Os 23324) nově pojede o 2 minuty později, tj. nově v 16:06.
 • Trať 315 Opava východ – Hradec nad Moravicí: Osobní vlak z Opavy východu do Hradce nad Moravicí v 6:48 (Os 23454) pojede o 10 minut dříve, tj. v 6:38.
 • Na trati 318 Kravaře ve Slezsku – Chuchelná je rozšířen specifický způsob odbavení cestujících i na pracovní dny.
 • Na trati 323 mezi Frýdkem-Místkem a Valašským Meziříčím a na trati 325 mezi Studénkou a Veřovicemi dochází u některých vlaků k několikaminutovým časovým posuvům.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji dochází k několika změnám, jejichž cílem je zlepšit přípojové vazby:

 • Trať 273 Prostějov hl.n. – Červenka: Na základě požadavků cestujících na dojezd ze zaměstnání dochází v úseku Prostějov – Senice na Hané ke změně časové polohy vlaku s pravidelným odjezdem z Prostějova hl. n. v 18:08. Nově vlak vyjede o 18 minut později, tj. v 18:26, příjezd do stanice Senice na Hané v 19:04 hod. V úseku Senice na Hané – Červenka se časová poloha vlaku nemění.
 • Trať 291 Zábřeh na Moravě – Šumperk: Z požadavku objednatele regionální dopravy dochází ke změně časové polohy vlaku s odjezdem ze Zábřeha na Moravě ve 20:48 a navázání přípojové vazby od vlaku EC 120 Hradčany ze směru Žilina – Olomouc – Červenka. Nově stanovený čas odjezdu vlaku ze Zábřeha na Moravě je ve 20:55, ve stanici Bludov je zachována přípojová vazba na osobní vlak směr Jeseník.
 • Trať 292 Šumperk – Jeseník: V souvislosti se změnou časové polohy vlaku ze směru Zábřeh na Moravě dochází k drobné úpravě časové polohy u osobního vlaku s odjezdem z Bludova ve 21:04. Nově bude vlak vypraven ze stanice Bludov ve 21:08.
 • Trať 295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku: Z požadavku objednatele regionální dopravy dochází ke změně časové polohy vlaku osobního vlaku s odjezdem z Javorníka ve Slezsku ve 20:25. Vlak odjede o 22 minut dříve již ve 21:03. Touto změnou bude zajištěn přípoj v Lipové Lázních ke spěšnému vlaku směr Jeseník s pravidelným odjezdem ve 21:01. Odjezd vlaku v Lipové Lázních směr Šumperk se nemění.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji budou od 15. června upraveny časy odjezdů několika regionálních vlaků:

 • Trať 280 Hranice na Moravě – Střelná: Osobní vlaky s odjezdy z Hranic na Moravě do Vsetína v 8:51 a 18:51 (Os 3205 a Os 3231) přijedou do Valašského Meziříčí o 1 minutu dříve. Osobní vlak s odjezdem z Púchova do Horní Lidče v 16:26 pojede v celé trase o 6 minut později.
 • Trať 331 Otrokovice – Vizovice: Osobní vlak s odjezdem z Otrokovic do Zlína v 17:49 (Os 14269) nově nepojede. Osobní vlak z Otrokovic do Vizovic s odjezdem v 17:31 (Os 14247) pojede nově v 17:49, bude projíždět Otrokovice-Trávníky a Zlín-Malenovice zastávku a v úseku Otrokovice – Zlín střed pojede denně.

Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina nedochází od 15. června k podstatným změnám.

Zdroj: České dráhy, a. s.