Vlaky Studénka

Sestřih příjezdů, odjezdů a průjezdů vlaků přes stanici Studénka, přes kterou prochází trať 270 (Česká Třebová – Bohumín) a odbočují odsud tratě 279 (do Bílovce) a trať 325 (do Veřovic), souběžně s ní až po zastávku Sedlnice nově vede také větev tratě 270 do stanice Mošnov, Ostrava Airport.
Původně jsem sem měl v plánu zajet pouze jednou, ale z důvodu tragické nehody dne 22.7.2015 jsem sem zavítal o pět dní později znovu, abych zdokumentoval škody ve stanici (poslední 2 minuty tohoto videa se tedy budou nést v trochu smutnějším duchu).
———-
Videos of arrivals, departures and passages of trains through the station Studenka, which is located on the track CZ-270 (Česká Třebová – Bohumín) and branch off from there tracks CZ-279 (to Bílovec) and track CZ-325 (to Veřovice), concurrently with her to station Sedlnice newly leads branch of trach CZ-270 to the station Mošnov, Ostrava Airport.
I originally I had planned to visit this station only once, but because of the tragic accident on near level crossing on July 22, 2015 I visited here five days later again, I documented the damage to the station (the last 2 minutes of this video will therefore carry a little sadder in spirit).
———-
Datum: 9.7.2015, 27.7.2015
Čas: 10:57 – 13:33 (9.7.2015), 11:02 – 12:03 (27.7.2015)
Kamera: Panasonic HC-V100