Plány obnovy železničních tratí a zařízení SŽDC v ČR pro roky 2014 – 2020

Realizace a příprava staveb Stavební správy západ obvod I (Praha) 2015 – 2016: „Nemanice – Dynín“ – pravděpodobné zahájení v roce 2016 – Nemanice (vč.) – Ševětín (vč.) jen nezbytné úpravy zab. zař. pro...