Rekonstrukce uzlu Ústí nad Orlicí

Už přes půl roku probíhá rekonstrukce železničního uzlu Ústí nad Orlicí. Prozatím ale se jezdí postaru, a to až do března 2014, kdy se úplně uzavře stanice Ústí nad Orlicí a bude přes prázdniny fungovat jen jako výhybna. (pro cestující by měla sloužit již dokončená zastávka Ústí nad Orlicí město). Na podzim 2014 se plánuje její otevření nové nádražní budovy. Historická budova uprostřed kolejiště, která je od roku 2010 kulturní památkou v majetku ČD, tak bude uprostřed kolejiště chátrat a veřejnost se do ní nedostane. Celá stavba by měla být dokončena v březnu 2015. Po dokončení rekonstrukce by se měla traťová rychlost zvýšit z původních 70 na 130 km/h (u naklápěcích souprav až na 160 km/h)

Problém je ale zejména u původní nádražní budovy, která je jednou z nejstarších dochovaných u nás (funguje od samotného počátku železničního provozu, roku 1845).