Archiv měsíce: Červenec 2013

Omezení provozu v Pardubicích 0

Omezení provozu v Pardubicích

Od 8.7. do 21.7. probíhá rekonstrukce části Teplého ulice. Zatarasena byla tedy křižovatka do Lexovy ulice a mimo jiné i vjezd do areálu Dopravního podniku. Objížďka vede po Milheimově ulici. V této ulici se nachází i náhradní vjezd do areálu DP. Jako vrátnice je pro tyto dny určen trolejbus číslo 376.

Nicméně, nebezpečné situace se tvoří na křižovatce ulic Teplého a Rožkova, na které byla změněna přednost v jízdě ve prospěch objížďky. Sice se na tomto místě nestala ještě nehoda, ale už několikrát jsem se v tomto místě setkal v porušování přednosti v jízdě.

Změny jsou i na nadjezdu Paramo. Ve směru na Prahu se jezdí již po nové, širší stranu silnice. Hotová už je i mimoúrovňová stezka pro pěší a cyklisty. Na tu jsem se dne 7.7.2012 zaměřil. Po nové straně se jezdí až od 8.7.2012, takže video už není tak aktuální.

První prázdninový týden na železnici 0

První prázdninový týden na železnici

První týden prázdnin s počasím na letos luxusním máme za sebou. Vydal jsem se s kolegou PhilLebeda1 v úterý na Kolínsko a ve čtvrtek na trať 291 a projeli jsme část tratě 270. Ve většině případů šlo o průlety vlaků.

I příští týden mám připravenu řadu výletů, máte se na co těšit 🙂

Prázdninové omezení v Pardubicích 0

Prázdninové omezení v Pardubicích

Od zítřka přesně 14 dní bude probíhat v Pardubicích rekontrukce první části Teplého ulice, tím pádem bude zamezeno vjezdu trolejbusů do vozovny (trolejbusy ostatních linek budou přenocovat u nádraží, podobně tomu bylo i v loňském roce:

Dopravní podnik přijal následující opatření: 

V době od 8.7.2013 do 21.7.2013 bude uzavřena část Teplého ulice od nadjezdu Paramo ke křižovatce s Lexovou ulicí (včetně).

Spoje linky č. 7 budou vedeny na zast. Dukla,točna a vynechají zastávky Dukla,nám, Lexova a Dukla,vozovna.
Spoje linek č. 5 a 27 pojedou z Teplého ul. po objížďce ul. Čs. armády a Gorkého na zast. Dukla nám. a dále po své trase. Vynechají zastávky Teplého a Lexova.
Spoje linek č. 10, 14, 24 a 25 v Milheimově ul. obslouží náhradní zastávky Dopravní podnik a Teplého. Spoje linky č. 10 v obou směrech vynechají zastávku Dukla,u náměstí.
Spoje linek č. 6 a 8 nebudou zajíždět k vozovně (linka č. 6 ukončí na zastávce Dukla nám.).
Spoje linek č. 98 a 99 nočního provozu obslouží společnou náhradní zastávku DP + Dukla,voz. v Milheimově ulici.
Spoje trolejbusových linek č. 1, 2, 3, 4, 11, 13 a 21 nebudou zatahovat do  vozovny a nebudou obsluhovat úsek z centra města do vozovny a zpět.

V době od 8.7.2013 od 7:00 hod. do 21.7.2013 do 24:00 hod. proto:

– v pracovních dnech 8.7. – 21.7.2013:

nepojedou tyto spoje linek MHD (směrem z vozovny):
Linka 1: s odjezdem z vozovny ve 4:14, 4:37 a 5:12 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – Na Spravedlnosti.
Linka 2: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:48 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – Třída Míru.
Linka 3: s odjezdy z vozovny ve 4:01, 4:21 a 4:41 hod. nepojede v úseku Dukla,voz. – Masarykovo nám.
Linka  4: spoj s odjezdem z vozovny v 5:37 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – Masarykovo náměstí.
Linka  13: spoje s odjezdy z vozovny v 4:11 a 4:49 hod. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – Třída Míru.
Linka  21: spoje s odjezdy z vozovny v 6:01 a 13:01 hod. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – Třída Míru.

budou zkráceny tyto spoje linek MHD (směrem do vozovny):
Linka 1: s odj. ze Slovan v 19:21, 19:51, 22:51 a 23:21 hod. nepojede v úseku Zborovské nám. – Dukla,voz.
Linka 2: spoj s odjezdem z Pardubiček ve 23:13 ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.
Linka 3: spoje s odjezdem z Lázní Bohdaneč ve 23:24 a 23:54 hod. ukončí jízdu na Masarykově nám.
Linka 11: spoje s odjezdy  z Dubiny,sever ve 21:34, 22:04 hod. ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.
Linka 13: spoje s odjezdy z Dubiny,sever v 23:30 a ze Sluneční v 23:22 h. ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.
Linka 21: spoje s odjezdy ze Slovan v 10:26 a 17:26 hod. ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.

– ve dnech pracovního volna 13., 14., 20. a 21.7.2013:

nepojedou tyto spoje linek MHD (směrem z vozovny):
Linka 1: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:33 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – Na Spravedlnosti.
Linka 2: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:53 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – Třída Míru.
Linka 3: spoje s odjezdem z vozovny ve 4:20 a 4:50 hod. nepojedou v úseku Dukla,voz. – Masarykovo nám.
Linka 11: spoje s odjezdem z vozovny v 6:21 a 6:36 hod. nepojedou v úseku Dukla, voz. – Masarykovo nám.
Linka 13: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:21 hod. nepojede v úseku Dukla, vozovna – Třída Míru.

budou zkráceny tyto spoje linek MHD (směrem do vozovny):
Linka 1: spoje s odj. ze Slovan ve 22:51 a 23:21 hod. nepojedou v úseku Zborovské nám. – Dukla,voz.
Linka 2: spoje s odjezdy z Pardubiček ve 23:13 h. a z Polabin, točny v 23:15 h. ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.
Linka 3: spoje s odjezdy z L. Bohdaneč ve 23:24 a 23:54 hod. ukončí jízdu na Masarykově nám.
Linka 11: spoje s odjezdy  z Dubiny,sever ve 20:15 a 20:44 hod. ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.
Linka 13: spoje s odjezdy z Dubiny,sever ve 23:30 a z Polabin Sluneční v 23:22 ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.

Zdroj: DPmP a.s.